Sajt filmoteka radi u saglasnosti sa članom 17 U.S.C 512 zakona pod nazivom Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Nikakvi fajlovi ili podaci se ne nalaze na našim serverima i mi nismo odgovorni za postove naših članova.

Pristup video sadržaju preko embedovanog koda ne predstavlja kršenje autorskih prava što je i potvrđeno presudom Sedmog apelacionog suda u slučaju myVidster LINK.

Svi filmovi i serije, koji su embedovani na portalu “Filmoteka” su sačuvane na serverima Web sajtova kao što su openload.com, youtube.com i sl.

“Filmoteka” čuva epizode isključivo u formi tekstualne datoteke koja se potom pokreće u aplikaciji za reprodukovanje video sadržaja (embedovanje).

Ukoliko mislite da Vaš sadržaj sa autorskim pravima ili URL link ka vašem sadržaju nalazi na sajtu na našem sajtu i želite da taj sadržaj bude uklonjen, morate dostaviti napismeno sledeće informacije:

Dokazi da je osoba koja kontaktira sajt Filmoteka.rs ovlašćena da zastupa prava u ime vlasnika čija su autorska prava navodno narušena.

Nekoliko vrsta kontakta gde Vas možemo kontaktirati. Mora se priloziti validna email adresa.

Morate priložiti dovoljno informacija i detalja o autorskom delu o kome je reč i dostaviti sve direktne URL adrese na koje se mogu naći ti fajlovi na našem veb sajtu.

Morate priložiti izjavu da su informacije koje su priložene u žalbenom pismu tačne, i da imate dozvolu da zastupate vlasnika čija su autorska prava navodno prekršena. Lažno predstavljanje podleže krivičnom delu krivokletstva.

Molimo Vas da budete svesni da ste odgovorni za odštetu (troskovi suđenja, advokata i drugo) ukoliko date lažnu informaciju o našem sajtu o prekršaju vaših autorskih prava.

Kontakt detalji:

email: [email protected]